Liên hệ

Ford Bắc Giang

Địa chỉ : Cụm công nghiệp Dĩnh kế- P. Dĩnh kế- Tp Bắc Giang- Tỉnh Bắc Giang

Điện thoại : 0989.059.540 - TPKD

Email : manhdung082000@gmail.com

Website : https://fordbacgiang5s.com

Mã xác nhận

Bản đồ

Top

   (0)